Български ветеринари отговарят за контрола на почти 45% от износа на живи животни по суша от ЕС към Турция, който преминава през сухопътната граница на България с Турция през Граничния инспекционен ветеринарен контрол (ГИВК) Капитан Андреево.
 
 
Това стана ясно по време на конференцията „Хуманното отношение към животните по време на транспорт“, организирана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на 24 април в София. Форумът се проведе в рамките на един от приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в областта на ветеринарните въпроси.
 
ЕС има най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света и прилагането на тези правила е ключов приоритет за всички държави-членки, подчертаха участниците.
 
В същото време прилагането на законодателството на ЕС по отношение на хуманното отношение при транспорт е едно от най-големите предизвикателства и бизнес-средите в държавите членки срещат много затруднения при износ на живи животни към страните от Средния Изток.
 
 
Целта на конференцията в София беше компетентните органи от 28-те държави членки нa EС плюс Швейцария и Норвегия, експерти от Европейската комисия и Организацията по здравеопазване на животните (OIE) и от националните контактни точки да обсъдят най-добрите практики при прилагането на законодателството за хуманното отношение към животните при транспорт. Конкретно това е Регламент 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране.
 
Изпълнението на изискванията на Регламент 1/2005 изисква засилен контрол, добра комуникация и сътрудничество между компетентните власти, отговорност на всички лица, участващи в транспорта на живи животни, по целия маршрутен план до крайната дестинация, припомниха от БАБХ.
 
Въз основа на проведения дебат конференцията приключи с препоръки за подобрения в прилагането на изискванията на Регламент 1/2005 и насърчаване на изпълнението на тези изисквания, както и на OIE стандартите за хуманно отношение към животните при транспорта извън ЕС.