Българо-румънска Трудова борса ще предложи свободни работни места в селското стопанство на 26 октомври във Видин, съобщиха организаторите.
 
 
Мястото на срещата на работодатели и кандидати  е Областният конферентен център във Видин. Борсата се организира по проект „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“.
 
„Основната цел на проекта е подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост в сектори като информационни технологии, туризъм и селско стопанство“, съобщиха експерти.
 
По проекта вече е разработена Обща стратегия за устойчива заетост с наръчници за съвместни инвестиции и създаване на заетост. Създадени са съвместни база данни за безработни и търсещи работа за местния трансграничен бизнес. Организаторите отчитат провеждането на съвместни обучения и подпомагане в селското стопанство, туризма и информационните технологии.
 
Създадени са и три центъра за устойчива заетост. Работата по проекта ще продължи до 12 ноември тази година с бюджет от 365 755