Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Момчил Неков стана един от 30-те члена на специалната комисия, която Европейският парламент (ЕП) създаде, за да разгледа процедурата на ЕС за употребата на пестициди.
 
 
Срокът, за който се формира специалната комисия, е девет месеца след първото ѝ заседание. Тя ще изготви окончателен доклад за своите фактически констатации и препоръки, които ще бъдат одобрени от Парламента в пленарна зала.
 
Евродепутатът Момчил Неков е единственият българин в състава на специалната комисия, съобщиха от неговия офис. Решението на ЕП за създаването на работния орган е в отговор на изразените опасения за риска от хербицидната субстанция глифозат.
 
 
 
Лицензът за неговото разпространение в ЕС беше подновен от държавите членки за петгодишен период през ноември 2017 г.
 
Специалната комисия ще има задача да оцени процедурата за даването на разрешения за употреба на пестициди в ЕС, както и потенциалните пропуски в начина, по който е направена научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба.
 
Международната група ще анализира също ролята на Европейската комисия при подновяването на лиценза за глифозат и възможни конфликти на интереси в процедурата за одобрение. 
 
На оценка ще бъде подложена и ролята на агенциите на ЕС в този процес, както и дали те разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси за изпълнението на техните задължения.
 
Глифозатът е най-масово произвежданият пестицид в света. Използва се в селското и горското стопанство, за борба с плевелите, особено с многогодишните. В селското стопанство се използва и в качеството му на химичен препарат, предизвикващ обезводняване тъканите на растенията, което ускорява узряването им и облекчава прибирането на реколтата.
 
Глифозатът намира и активно приложение от общинските власти в много страни за контрол на плевелите в парковете. Препаратът  е активното вещество в средствата, произвеждани под търговските наименования Roundup (Раундъп), Glifor и други.
 
 
 
През март 2015 г. Международната агенция за изучаване на рака към Световната здравна организация, основавайки се на публикувани данни от епидемиологични и експериментални изследвания, обнародва заключение, в което се съдържа изводът, че глифозатът е „възможен канцероген за човека“. 
 
Осем месеца по-късно Европейският орган за безопасност на храните публикува доклад, в който заключава, че „веществото едва ли е геннотоксично и също едва ли представлява канцерогенна опасност за човека“. 
 
През май 2016 г. в резултат от съвместна среща на ФАО и СЗО е направен изводът, че глифозатът едва ли е канцерогенен за човека, когато се приема с храната. През юни същата година ЕК удължи разрешителното за веществото с нови 18 месеца, тъй като страните-членки не успяха да излъчат квалифицирано мнозинство "за" или "против" употребата му. Противниците на активното вещество се опасяват, че то носи риск за здравето на хората и за околната среда.
 
През март 2017 г. Комитетът по оценка на риска към Европейската агенция за химични реагенти (European chemicals agency), след анализ на наличната научна информация, стига до извода, че глифозатът е химично вещество, способно да предизвика сериозно увреждане на очите, и също че глифозатът е токсичен за водните организми, но съществуващите научни свидетелства не позволяват да се признае глифозатът за карцероген, мутаген или вещество, токсично за половата система. 
 
В резолюция, гласувана през октомври 2017 г., Европейският парламент заяви, че публикуването на така наречените „документи на Монсанто“ – вътрешни документи на фирмата, която притежава правата и произвежда пестицида Roundup, поставят под съмнение надеждността на някои проучвания, използвани в оценката на ЕС за безопасността на глифозата.
 
 
Процедурата за одобрение на ЕС, включително научната оценка на въздействието на тези вещества, следва да бъде основана само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, възложени от компетентни публични органи, казаха евродепутатите.
 
Ето защо агенциите на ЕС следва да бъдат подсилени с достатъчни финансови и човешки ресурси, за да могат да работят на необходимото ниво, припомниха от офиса на Момчил Неков.