Правителството се запозна и одобри резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС в областта на земеделието, съобщава правителствената пресслужба. На 6 май в Атина и на 19 май в Брюксел се проведоха срещите на министрите на земеделието от ЕС. На първата те проведоха дискусия по темата за превръщането на европейското земеделско многообразие в предимство.

 

България посочи значението на обвързаната подкрепа за развитие на чувствителни селскостопански сектори. Като ключов аспект на развитието на европейското селско стопанство министрите посочиха иновациите. На второто си заседание Съветът проведе дискусия по представения от Комисията доклад относно създаването на европейски фонд за минималните употреби в областта на продуктите за растителна защита и подкрепи създаването на координационен център с цел предоставяне на възможност за разработването на допълнителни инструменти във връзка с контрола върху болестите по минимални култури.

 

Те включват повечето зеленчуци, плодове, разсадници и цветя. България подкрепи инициативата на Холандия и Швеция повече продукти, които имат по-дълъг срок на годност и могат да запазят качеството си за по-дълго време, да бъдат освободени от изискването да се поставя срок „най-добър до” на етикета, както и преразглеждане на законодателството с цел идентифициране на други възможни пречки, които водят до загуба и разхищаване на храни.

 

Страната ни подкрепи и искането на Дания и Швеция за подобряване на законодателството относно защитата на животните по време на транспортиране, включително въвеждане на лимит от 8 часа за превоз на живи животни за клане. Тази тема е от значение за страната ни, която е външна граница на Европейския съюз.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!