Зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова изяви своите възгледи, че държавата трябва да създава и гарантира условията за правене на бизнес у нас. Според нея търговските представители могат да подобрят и подпомогнат износа, като привлекат инвестиции в България. Подобряването на конкуретоспособността на българските фирми зависи от успешното позоциониране на българските продукти на чуждестраните пазари, както и конкурирането им на местния. Участието на българските фирми в международни изложения и форуми, организирани от ОП „ Конкурентноспособност“, също биха могли да развият перспективни дестинации за българският износ, заяви още зам.-министър Младенова.

 

Държавите, с които граничим са приоритетни дестинации за българския бизнес. Азиатските пазари, Близкият изток и Северна Африка също са сред пазарите, в които имаме сериозен ръст на износа. Особено важно за нашата страна е улесняването на процедурите за износ на български храни и селскостопанска продукция в Китай. В момента България кандидатства за внос на млечни и местни продукти, както фуражни култури и белен слънчоглед.

 

В тази връзка, скоро се очаква да бъде финализиран и процеса за свободна търговия между ЕС и Индия, което ще отвори и нови пазари за българските производители.

 

Оперативната програма „Иновации и конкурентноспособност“ може да бъде одобрена преди края на 2014 г. До края на Септември- началото на Октомври се очаква да се проведат разговори с ЕК по новия вариант на програмата, в който са отразени коментарите на Министерството на икономиката и енергетиката. В момемта се анализира какви трябва да са първите отворени схеми. Според И. Младенова промяна трябва да има в ОП „ Конкурентноспособност“, по конкретно получените документи за кандидатстване да бъдат оценявани през период от 3-4 месеца, и с отговарящите на всички изисквания кандидати да бъдат сключвани договори. Това допринася за кандидатстването по схемата, не само когато е отворена дадената схема, но и когато фирмите имат нужда от нея.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!