Великобритания през септември внесе 238,791 хил. тона пшеница, което е с 11,7% по-малко, сравнено с месец август. В същото време общият внос от началото на настоящия сезон (758,179 хил. тона) два пъти превишава показателя от миналата година за аналогичния период, пише Reuters.

ЕС рязко увеличи вноса на царевица

Най-големият доставчик на пшеница през септември е България (99,183 хил. тона). Тя е лидер и за периода юли-септември (174,077 хил. тона). На второ място е Франция със137,991 хил. тона.

Великобритания през септември е изнесла само 29,034 хил. тона пшеница, което е със 17% по-малко, сравнено с август. Само от началото на сезона на външните пазари са доставени 79,054 хил. тона – с 46,2 % по-малко, сравнено с аналогичния период миналата година.