България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската група - Чехия, Полша, Унгария и Словакия, обсъдиха субсидирането на фермерите и другите основни въпроси, свързани с проекта за нова Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
 
 
По време на среща на високо равнище на министрите на земеделието от осемте страни в град Опонице, Словакия беше подписана Обща позиция по Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики по веригата за доставка на храни. Тя ще бъде представена на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, съобщи пресслужбата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Става дума за въвеждането на конкретни мерки срещу двойния стандарт при храните, поясниха експерти.
 
„Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) трябва да работят заедно за съвместни решения на глобални проблеми“, заяви  зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. Тя подчерта, че по този начин гласът на Страните от ЦИЕ ще бъде чуван, а успехът - гарантиран.
 
Снимка: МЗХГ
 
Обсъдени са стратегическите приоритети на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ).
 
Министрите на земеделието на държавите членки от разширената Вишеградска група ще присъстват на официалното откриване на 45-ия Международен панаир за селско стопанство и храни „Агрокомплекс 2018“ от 16 до 19 август в Нитра, Словакия, като ще посетят и 13-ото Национално панаирно изложение на селскостопански животни.