Европейската служба за безопасност на храните (EFSA) изисква от всички страни членки на ЕС и техните националните органи, изследователски институции, промишлеността и други заинтересовани страни да представят нова информация, свързана с оценката на рисковете за пчелите от три неоникотиноидни пестициди, прилагани в земеделието.

 

Поканата за представяне на данни в съответствие с решението, взето от Европейската комисия през май 2013 г., има за цел да въведат мерки, които да ограничат използването на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд. Например, използването им като третиране на семената или почвата беше забранено за прилагане на култури атрактивни за пчелите и за зърнени култури, различни от зимните житни култури.

 

Комисията заяви тогава, че в рамките на две години тя ще започне разглеждането на всяка нова научна информация. Поканата за представяне на данните е първата стъпка в този процес.

 

Заинтересованите страни се приканват да представят информация за ефектите, експозицията и рисковете от трите субстанции по отношение на пчели, търтеи и диви пчели при използването на посочените препарати. Това може да включва:

- литературни данни, включително сива литература и данни от други съответни научноизследователски дейности;
- доклади за изследвания, като например критични лабораторни изследвания, проучвания за хронична токсичност, данни за остатъци, и теренни проучвания;
- националните оценки и / или мониторингови данни


Цялата информация трябва да се подаде от всяка страна членка до 30 септември 2015 г. След това EFSA ще направи преглед на материалите и ще премине към заключения относно актуализираната оценка на риска.

 

В момента EFSA оценява рисковете за пчелите от листна употреби на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд. Органът ще финализира своите заключения до края на юли.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!