Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи. С нея се определя структурата и функционирането на Системата на Европейската комисия RASFF в България, съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
Целта й е да се създаде обща рамка за взаимодействие и обмен на информация относно преки и косвени рискове, свързани със здравето на човека, здравето на животните, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и рискове, свързани с фуражи.
 
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в България функционира чрез създаването на звена за контакт и е структурирана на централно и регионално ниво за предприемане на незабавни мерки по ограничаване разпространението на храни и фуражи, които представляват риск за здравето на хората или животните.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!