Дебатът за сближаване на директните плащания остава на дневен ред и през следващото полугодие до приемането на многогодишната финансова рамка на ЕС.
 
 
Това заяви пред журналисти министърът на земеделието Румен Порожанов в пазарджишкото село Звъничево. Заедно с еврокомисаря Фил Хоган и министри на земеделието от ЕС той посети оранжерии, специализирани в производство на биозеленчуци, съобщи investor.bg. Вече са налице първите стъпки към сближаване на директните плащания, но не е реалистично обаче да се иска пълно изравняване, посочи министърът. 
 
Като част от процеса по сближаване средствата за прибалтийските държави и Словакия леко се увеличават, за България е записано минимално намаление от 0,79% на директните плащания спрямо сегашния бюджет, на големите страни членки намалението е 3,9%. 
Промените в земеделието като законодателство трябва да бъдат изяснени преди изборите за Европейски парламент и да включат и опростяването на процедурите, но без да има безконтролно усвояване на средствата, каза Порожанов.
 
Трябва внимателно да се анализират и таваните на плащанията.
От думите му стана ясно, че България ще настоява да бъдат запазени сегашните тавани на плащанията. „Това е желанието на земеделците“, каза Порожанов. Той допълни, че сегашният таван за директните плащания е 300 хил. евро, като се обсъжда намаление до 60 хил. евро. „Същността на дебата тепърва започва. На първо четене ви казвам, че ще отстояваме запазване на сегашната позиция, защото тези пари ще се ползват от нашите земеделци“, декларира Румен Порожанов.
 
Запитан дали в бъдеще ще има повече пари за биоземеделие Порожанов заяви: „Просто е въпрос на бюджетиране“. Той припомни, че средствата в мярка 11 от ПРСР за биофермите се оказаха недостатъчни. Явно ще трябва да преоценим бюджета за биологично земеделие, тъй като биологичните производители нараснаха над 8 хил. и в момента нямаме възможност да покрием изтичащите ангажименти, каза министърът.
 
Той коментира, че по мярка 11 има дефицит, но има възможност да се освободят средства от друга мярка на ПРСР.
Според него е важно в следващия период бюджетът за биологичните ферми да е „малко по-достатъчен“. Средства евентуално може да дойдат от направлението за опазване на природата от европейската Обща селскостопанска политика (ОСП).
 
Във връзка с очертаващия се дефицит в бюджета на ЕС заради Brexit той коментира, че вноските на страните членки ще бъдат увеличени и ще бъде използван инструментариум за допълнителни приходи, например от митата и инструменти като търговията с емисии парникови газове. Намалението за кохезионната политика и за ОСП е само с 5%, изтъкна той.