България, Румъния и Италия ще получат общо 66,5 млн. евро обезщетения за покриване на част от разходите по спешните мерки за справяне с наводненията през 2014 г., след като днес Европейският парламент одобри предложението на Европейската комисия. От тези средства за България са предвидени близо 2 млн. евро. Помощта се осигурява от Европейския фонд за солидарност.

Средствата от Европейския фонд за солидарност ще помогнат на трите страни да възстановят щетите върху публичната и частната инфраструктура, частните домове, бизнеса, селското стопанство, околната среда и културното наследство, нанесени от наводненията, които засегнаха Румъния през пролетта и лятото на 2014 г., България през летния сезон, а Италия през есента на миналата година.
 

Съветът на ЕС вече одобри отпускането на средствата, по-голямата част от които (56 млн. евро) са за Италия, България получава почти 2 млн. евро, а Румъния – близо 8,5 млн. евро.

 

Държава

Природно бедствие

Дата на събитието

Размер на помощта (€)

Румъния

Наводнения

Април - Май 2014

4,198,175

Румъния

Наводнения

Юли - Август 2014

4,297,775

България

Наводнения

Юли - Август 2014

1,983,600

Италия

Наводнения

Октомври -Ноември 2014

56,026,300

Помощта беше одобрена с 667 гласа „за“, 31 „против“ и 11 въздържали се.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!