България счита, че новият модел на прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) дава определена гъвкавост, но в същото време увеличава до голяма степен отговорностите на държавите членки. 
 
Съчетаването на интервенциите по двата стълба в единен програмен документ е стъпка към повишаването на синергията между тях, но е необходимо да се направи всичко възможно, за да не се усложни прилагането на директните плащания. Това заяви зам. - министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в Люксембург, съобщиха от пресофиса на аграрното министерство.
Основен фокус на октомврийските дискусии на министрите остава темата за реформата на ОСП след 2020 г.  
 
На заседанието австрийското председателство представи своя доклад за напредъка, с който информира Съвета за хода от разглеждането на предложения Нов модел за преминаване към ОСП, базирана на резултатите.
 
С цел предоставяне на допълнителни насоки по темата ОСП от страна на държавите членки, се проведе политически дебат, в който зам.-министър Кръстева представи българската позиция. Тя обърна специално внимание, че в доклада за напредъка не е включен въпросът за преходната национална помощ, която България и някои други държави членки  са повдигнали по време на обсъжданията на ниво работна група.  В изказването си Кръстева подчерта, че темата е от изключително значение за страната ни.
 
Дневният ред на заседанието продължи с поставянето на друга важна тема за Съвета, а именно на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). Комисар Андриукайтис информира министрите за актуалното състояние във връзка с разпространението на АЧС и подчерта значението на сътрудничеството между страните от ЕС и граничните държави, извън него.
 
 
На заседанието в Люксембург бяха дискутирани и темите за две общи кандидатури на ЕС. В контекста на предстоящите избори през 2019 г. за генерален директор на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), Австрийското председателство информира Съвета за постигнатите резултати от неформалните преговори. Процесът на издигане на единната кандидатура на ЕС за поста стартира по време на Българското председателство тази година.

Следете темата и на cap4us.fermer.bg