Вицепремиерът Томислав Дончев настоя за по-лесен достъп до европейско финансиране и по-опростени процедури за кандидатстване пред еврофондовете.
 
 
Този призив той отправи днес, 19 юни, в София при откриването на втория ден от конференцията на комисиите по европейските въпроси в парламентите на страните-членки на ЕС, известна като формата КОСАК.
 
По време на пленарната сесия парламентаристите обсъждат новата Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г. и по-специално средствата за сближаване(кохезия) на регионите в част от еврофондовете.
 
„Не можем да си позволим да имаме ситуация – виждал съм я в повече от една държава членка – предприемач да ми казва, че на него му е по-бързо и по-лесно да тегли банков кредит, отколкото да кандидатства за безвъзмездно финансиране по някои финансови инструменти или по някоя оперативна програма“, обясни Томислав Дончев.
 
 
В основата на политиката по сближаване на икономиките – на кохезионната политика, е следващата многогодишна финансова рамка. По време на дебата беше разгледана и идеята през следващия програмен период отпускането на средства от европейските фондове да бъде обвързано със спазването на принципите на правовата държава и върховенството на закона.
 
За въвеждането на това изискване се обявиха нетните донори на европейския бюджет, като Германия, Холандия, Дания и други, докато представители на Източна Европа, като Полша и Унгария, са против..