България и Полша могат да си сътрудничат в търговията в аграрния сектор, както и в отстояването на общи интереси в рамките на Общата селскостопанска политика ( ОСП ), стана ясно днес по време на среща между Директора на Полската подкарпатска земеделска камара Виеслав Лада, ръководителят на отдела за промоция на търговията и инвестициите в посолството на Република Полша в България д-р Гражина Хоронжикевич, главния секретар на Асоциация на земеделските производители в България ( АЗПБ ) Ивайло Тодоров и председателя на Федерацията на независимите синдикати в земеделието Светла Василева.

 

На срещата в офиса на АЗПБ, гостите от Полша са изявили интерес към производителите на българска земеделска техника, торове, препарати за растителна защита. Интерес е заявен и към отглеждането на биволи, като сектор в животновъдството, който не е застъпен в Полша.

 

По време на срещата са коментирани и изискванията за отглеждане на кокошки-носачки в уголемени клетки. Полските представители съобщиха, че в подкарпатския район всичките 40 на брой птицеферми до края на годината ще постигнат стандартите на общността. Дискутиран е и въпросът относно вътрешнообщностната търговия на земеделска продукция, яйца и други стоки от Полша и информацията за движение на стоките в системата Интрастат. Страните поеха ангажимент при констатиране на нередности да обменят информация, за да бъдат предотвратявани eвентуални нарушения на европейското законодателство.

 

Сред въпросите, които бяха обсъдени между участниците в срещата бяха и тенденциите в двете европейски държави при производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, както и ветеринарните изисквания и практиките за опазване на околната среда, които държавите – членки трябва да спазват след присъединяването към ЕС.

 

В контекста на реформата на Общата селскостопанска политика след 2013г. бяха коментирани и позициите на българските и полските земеделски производители по отношение на увеличаването на директните европейските плащания и предизвикателствата при структурирането на бъдещата ОСП.

 

© 2011 fermer.bg