През миналата година държавите по света са изнесли пресни яйца на стойност 2,1 млрд. долара. В сравнение с 2013 г. е отчетен спад от 10,2%, но спрямо 2016 г. има ръст от 16,7%, информира worldstopexports.com.

Нов начин за пастьоризиране на яйцата


Според информация на сайта Farm Flavor яйцата са осмата най-популярна храна в света, оставяйки зад себе си ябълките. 

Ако разглеждаме износителите на географски принцип, то европейските страни държат най-голям дял – 64,9% от целия световен износ. Той се равнява в парично изражение на 1,4 млрд. долара.

Сред най-бързо развиващите се износители на пресни яйца от 2013 г. насам са Латвия, Полша, Испания и Русия.

Спад в доставките от 2013 г. насам има при Беларус, САЩ, Холандия, Малайзия и Франция.