Приемствеността е един от най-важните приоритети на земеделието в Европейския съюз (ЕС). Именно поради тази причина България, като председател на Съвета на ЕС ще изведе тази тема и ще я постави на форум през юни.
 
 
Това каза зам.-министърът на земеделието Лозана Василева по време на Националния форум за младите фермери, които се провежда в Пловдив. 
 
„България отчита тенденция за увеличаване на фермерите до 44 години през периода 2007-2013 г., като за тези години делът им се е увеличил със 7 процента, но въпреки това той е нисък“, отбеляза Василева.  
По думите й страната ни попада в топ 10 на страните, които отделят подпомагане за стартиращи бизнес начинания чрез Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
 
„Общият брой заявления  през първия прием на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е 2664 броя, са одобрени 1400 млади земеделски производители. Сега тече втория прием по подмярката и процедурата е отворена до 14 юни 2018 г. С бюджет от 22 млн. евро ще могат да бъдат подпомогнати над 880 нови млади земеделски производители“, каза зам.-министърът.  
Тя заяви, че институциите са наясно, че младите хора имате нужда от инвестиции в нови знания, професионални обучения.