Месечните плащания за България за декември 2017 г. от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 377 675 608, 78 евро. 
 
 
Това беше решено на Комитета по селскостопански фондове на 24 януари, където държавите членки дадоха положително становище относно Решение за изпълнение на Комисията по отношение на месечните плащания от ЕФГЗ за разходите, извършени от Разплащателните агенции на държавите членки за декември 2017 г. 
 
С консенсус беше уравнена сума в размер на 726 576 063.42 евро за България във връзка с разходите, финансирани от ЕФГЗ за 2016 финансова година.