98% от засетите площи със зърнено-житни култури са реколтирани за зърно през 2014 г. Реколтираните площи с маслодайни култури през 2014 г. са с 2% повече спрямо 2013 г., като са реколтирани 99% от засетите площи, сочат данни на Земеделското министерство.
 
Реколтираните площи  с пшеница са 1 267 914 ха, от тях е произведено 5 347 078 тона пшеница. Производството на слънчогледово семе е 2 010 668 тона. Относителният дял на реколтираните площи с пшеница е 65% от общо реколтираните площи със зърнено-житни култури, а на слънчоглед - 81% от реколтираните площи с маслодайни култури. 
 
От реколтираните площи с пшеница 24%  са в Североизточен район. Там са и 23% от площите със слънчоглед. Средните добиви се запазват на нивото от 2013 година за пшеницата, а при царевицата, ечемика, тритикалето, рапицата и слънчогледа се увеличават. В резултат на това производството на ечемик се увеличава с 18%, на царевица за зърно – с 15% и на слънчоглед - с 2%.
 
Най-много площи са наторени с азотни торове. Ограничено е използването на комбинирани, фосфорни и калиеви торове.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!