България оглави световната класация на страните износителки на пшеница за посев, стана ясно от анализ на Българската стопанска камара (БСК) „Мястото на България в световния износ през 2018 г.“

Прогноза: Цените на зърното ще напомнят миналогодишните

Делът на българската пшеница за посев, изнесена на световния пазар през миналата година, се оценява на 14,5%, като стойността е 69,881 млн. долара. Автор на изследването е Веселин Илиев, главен директор „Външноикономическо сътрудничество“ в БСК.

 „България държи 24,5% от световния пазар на патешки черен дроб. Временно консервираните череши имат 19,7% дял, пшеница за посев 14,5%, патешкото месо – 13,3%, маслодаен слънчоглед – 11,1%.“

Експортът на патешки черен дроб се оценява на 13,935 млн. долара, като през последните три години страната неизменно държи второ място в световната класация на износителите на такава продукция.

Българските производители се нареждат трети в света по експорт на прясно патешко месо. През миналата година са отчетени доставки за външни пазари на стойност 20 млн. долара. При замразеното патешко месо сме четвърти в света с експорт за близо 75 млн. долара.

Традиционно силна е позицията на България и в износа на маслодаен слънчоглед. В периода 2016-2018 г. страната е трета в света по този показател, а отчетената стойност е 454,948 млн. долара.

С една позиция надолу – от второ на трето място в света, България слиза в износа на череши, временно консервирани със серен диоксид. През миналата година от нашата страна на външни пазари са доставени такива череши за близо 18 млн. долара.

„Макар българският износ да отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г. – 33,205 млрд. долара, България отстъпва позиции и е на 64-о място сред всички износители в света при 61-во място за 2017 г. Ръстът на износа ни за 2018 г. спрямо 2017 г. е 6%, при ръст на световния внос 10%“, обобщава анализът за всички видове стокови групи.

Прави впечатление също, че продуктите, с които България заема водещо място в световния износ, показват устойчивост.