Планинските семейни стопанства се нуждаят от голямо подпомагане,  съобщава Организацията на ООН за прехрана и земеделие /ФАО/ в свой нов доклад. Тези ферми притежават голям потенциал за по-добро осигуряване на прехраната и храненето, според доклада.
 

Около 40% от планинското население в развиващите се страни – 300 милиона души, са в продоволствена несигурност, като половината от тях са страдащи от хроничен глад се посочва още в него.
[news]

Семейното селско стопанство в планинските райони е „в процес на бърза трансформация“. То може да реши много проблеми с обезлюдяването на планинските райони и препитанието на хората там само с решения за инвестиране в тези райони в здравеопазване, образование, транспорт и провеждане на политики за мотивиране на хората да остават да живеят в тези райони.
 

Подобряване на достъпа до кредитиране е също „решаваща“ за планинските фермери, казва ФАО.
 

Политиките в тази насока трябва да насърчават регионални центрове и малките градове, тъй като те предоставят възможности за алтернативна заетост, стимулиране на местната икономика и намаляване на миграцията се допълва още в доклада.
 

Определянето на 2014 г. като „Международната година на семейните земеделски стопанства“ е възможност да се съсредоточи вниманието върху предимствата и предизвикателствата на тези стопанства в планински райони, отбеляза Росаура Ромео, от горския департамент на ФАО. В рамките на ОСП след 2013 г., държавите-членки ще могат да предоставят помощ за развитие в размер до 450 евро/ха в планинските райони и на фермите, надвишаващи, повече от текущите 250евро/хa.
 

Остава въпросът защо България не се е включила в тази инициатива, за да стимулира и без това изчезващите малки семейни ферми у нас? Явно този тип фермерство остава за българските институции приоритет само на хартия.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!