Един от водещите китайски производители на свинско месо, компанията Yangxiang, в момента строи свинекомплекси на 7, 9 и дори 13 етажа. В такъв тип ферми ще се отглеждат предимно свине-майки и прасенца до отбиването им. По думите на собственика на компанията основните преимущества на този начин на отглеждане са: икономия на територия, ефективност и по-здрави животни, пише pigua.info.

Нова вентилация за свинеферми подобрява качеството на въздуха

В сравнение с традиционните едноетажни свинекомплекси при вертикално планиране вероятността от разпространяване на възбудители на болести от една ферма на друга през вентилационната система е по-ниска. Всички етажи са напълно изолирани един от друг.

Стойността на строителството на многоетажния свинекомплекс възлиза на 2000 евро на свиня-майка, без да се отчитат прасенцата. За сравнение при традиционните ферми този показател възлиза на 500 евро. Допълнителни разходи може да възникнат по време на експлоатацията.

По данни на компанията при вертикалното планиране са достатъчни 4 служители на 1000 свине-майки, докато при традиционния начин на отглеждане са необходими поне 10 души.

В момента приключва строителството на две 7-етажни свинеферми. Още две девететажни ще бъдат построени през 2019 г., а след 2 години е планиран строеж на две сгради по 13 етажа.