Кравите, които свободно се разхождаха по Бистришко шосе, София, вече са прибрани. Това разбрахме от отговор на наше запитване към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверихме информацията на място – крави наистина няма.

Кризата с торовете 

Преди две седмици обаче наш екип попадна в задръстване, причинено от цяло стадо добитък – над 30 крави и няколко коне в района на Осеменителната станция, в непосредствена близост до детска градина и автобусна спирка. Животните, видимо уплашени, некоординирано се разбягваха по пътното плато и поляните встрани.

Живущите в района споделиха пред Агри.БГ, че скитащото стадо ежедневно е там, плаши хората и създава опасност за движението. Веднага подадохме сигнал на 112, СО- Район Витоша и БАБХ. Реакция дойде само от Агенцията по храните.

„ОДБХ София-град извърши проверка на място, при която собственикът на животните е установен. Стопанинът е допуснал гледачът, който е наел, да остави животните без надзор и те са навлезли на пътя към село Бистрица”, обясниха инспекторите

БАБХ: За констатираното нарушение на стопанина е връчено предписание за недопускане животните да излизат на пътя.

От отговора не става ясно кой е небрежният стопанин и дали това е първото му нарушение, при положение, че хората от квартала заявяват, че животните регулярно изскачат на шосето. Ние също видяхме как кравите безпризорно пасат на неоградено своеобразно пасище, за което също не знаем дали се стопанисва от собственика на животните.

От агенцията обаче ни увериха, че ОДБХ е изпратило писмо до кмета на село Бистрица, с което му напомня, че съгласно чл. 133, ал.2, т. 8 от ЗВД е длъжен да предприеме мерки за недопускане на свободно движещи се животни извън определените за това маршрути. Нашата справка показа, че прилежащите вилни зони се водят към Район Витоша, но така и не получихме отговор от там. Надяваме се, че институциите по-добре могат да се координират помежду си и от Кметство Бистрица също ще предприемат мерки, за да не се стигне до инцидент с хора и/или с въпросните животни. 

Агри.БГ ще продължи да следи случая.