Изпълнителният директор на БАБХ издаде заповед, с която се въвежда програма за засилен надзор на птицевъдните обекти заради зачестилите случаи на заболяването инфлуенца по птиците. Мерките включват биосигурност във фермите, по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса и превенция в цялата страна. Птици ще могат да бъдат транспортирани само след като са предварително лабораторно изследвани за наличие на вируса.
 
 
По-рано тази седмица БАБХ констатира нови огнища на заболяването Инфлуенца по птиците – тип високопатогенен Н5. Те бяха открити в два животновъдни обекта, предназначени за отглеждане на патици мюлари в село Върбица, област Хасково, и за кокошки носачки в село Богданица, област Пловдив. В съответствие с българското законодателство са предприети всички мерки за ограничаване и предпазване разпространението на вируса към други птицеферми. 
 
Определени са 3-километровите предпазни зони и 10-километровите зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях във и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.
 
В търговската мрежа не са открити яйца с произход от фермата за кокошки носачки. БАБХ напомня, че яйцата не са опасни за човешка консумация.