Редуциране на популацията на дива свиня, изграждане на преградна сухопътна граница с Румъния и бърза реакция при установяване на трупове на диви свине.
 
 
Това са част от спешните мерки, които бяха обсъдени на работна среща за превенция на разпространението на Африканската чума по свинете, която дебне най-застрашително от северната ни граница. На срещата присъстваха зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителните директори на агенцията за безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев и агенцията по горите (ИАГ) Григор Гогов, както и директорите на горски предприятия и регионални дирекции, съобщиха от агроведомството. 
 
Лабораториите на БАБХ са разположени в цялата страна и имат готовност за вземане на проби. Материалът ще служи за установяване на зараза както за трихинелоза, така и за Африканска чума по свинете. Има изграден механизъм, като ветеринарните специалисти са инструктирани и са готови да съдействат при възникнали въпроси във връзка с риск от заразяване с  болестта. 
 
По време на срещата бе подчертано, че е от изключителна важност поддържането на ежедневна връзка и комуникация между директорите на регионални дирекции по горите, горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства с представителите на ловните сдружения и ветеринарните специалисти.