Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) публикува своята тригодишна програма за профилактика, надзор и контрол на болестта антракс, както и актуален списък на антраксните полета, където ще се предприемат допълнителни мерки за опазване на здравето на животните.
 
 
Агенцията представи и подробна презентация с разяснения за опасното заболяване, разпространението му в различни части на България през последните 80 години и действията за предотвратяването му.
 
„За изминалите 80 години се наблюдава значително подобрение на епизоотичната обстановка в страната, което се дължи на провежданите в продължение на 60 години комплексни мерки, включващи ваксинация в антраксните огнища, обезвреждане на труповете, дезинфекция и ветеринарно-санитарен контрол при добива на животински продукти“, отчита програмата.
 
 
Източник: БАБХ
 
 
„В населените места от областите Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен, в които през последните 50 години е регистрирано огнище на антракс при животните еднократно, ще се прилага ежегодна еднократна ваксинация на всички говеда и еднокопитни над тримесечна възраст, овце над двумесечна възраст, както и на всички такива, закупени след извършената ваксинационна кампания от населени места, в които ваксинация срещу антракс не се провежда“, пише в документа.
 
[news]
„В населените места от останалите области на страната, в които през последните 30 години е регистрирано огнище на антракс при животните еднократно, ще се прилага ежегодна еднократна ваксинация на всички говеда и еднокопитни над тримесечна възраст, овце над двумесечна възраст, както и на всички такива, закупени след извършената ваксинационна кампания от населени места, в които ваксинация срещу антракс не се провежда“, се казва още в програма.
 
В стационарните за антракс населени места (констатиране на огнище на заболяването при животни най-малко два пъти през последните 50 години), намиращи се на цялата територия на страната, ще се извършва ежегодна двукратна ваксинация (пролет и есен) на всички говеда и еднокопитни над тримесечна възраст и овце над двумесечна възраст.
 
Пасивен надзор на здравния статус - клинични прегледи, на възприемчиви животни ще бъде провеждан през цялата година на територията на цялата страна, при регулярните дейности, изпълнявани от ветеринарните лекари, отбелязват още от БАБХ.
 
В случай на съмнение за антракс ще бъдат вземани тъканни проби за потвърждаване на заболяването.