Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) поръчва спешно диагностични препарати и набори за откриване на чума по дребните преживни животни (ДПЖ). В тази връзка БАБХ откри процедура за договаряне на доставката за общо 336 184 лв. без ДДС, пише econ.bg
 
 
Това се налага заради „извънредната и усложнена епизоотична обстановка в страната“. Изборът на процедура е обусловен и от не възможността да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне, отбелязват от звеното. 
 
Процедурата ще бъде изпълнена от "Глобул вижън" 2018 ЕООД. Това е фирмата, която единствена има оторизация да разпространява нужните, според БАБХ, диагностични материали.