Предстоят структурни промени в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), но тя няма да бъда разформирована.

Нов шеф на Агенцията по храните - проф. Паскал Желязков

Ще бъде укрепен нейният административен капацитет, като ще се увеличат ветеринарните лекари, съобщи земеделският министър Десислава Танева в Лясковец в края на миналата седмица.

Първите насоки за промените станаха известни след среща на министър Танева и ресорният зам.-министър д-р Янко Иванов с ръководството на Българския ветеринарен съюз (БВС). В нея е участвал и новият изпълнителен директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желазков.

Информация за форума е публикувана от д-р Милена Кръстанова на сайта на Българския ветеринарен съюз (БВС).

„Агенцията ще изготвя само работещи документи, като някои от тях ще бъдат създадени заедно с БВС“, заявил на срещата проф. Паскал Желазков.

Оценката на председателя на Надзорния съвет на БВС д-р Трифон Цветков е, че ветеринарномедицинската професия в България сега се намира в труден момент.

Д-р Трифон Цветков: „Смятам, че професията ни понесе много обвинения, голяма част от които са незаслужени. На някои места може да има и основание за тях. Благодаря, че по мое предложение, по време на Съвета по животновъдство, бяха допуснати да участват в епизоотичните комисии и председателите на Областните колегии на БВС, което имаше ефект.”

Той допълва, че при липсата на ваксина срещу Африканската чума по свинете (АЧС) на преден план са изпъкнали организационните слабости в борбата с тази епизоотия на всички институции, които имат отношение към този въпрос.

По думите на министър Десислава Танева кризата с АЧС е показала „тотален срив” на системата в България. 

Десислава Танева: „Три месеца бях на терена и имам преки впечатления. Трябваше да се обучавам и да обяснявам на хората какво трябва да правят. Това означава, че много звена по веригата са изчезнали. Правя поклон пред всички учени в системата – проф. Желязков, д-р Костов, проф. Георгиев и други, които единствени проявиха отговорност да разясняват за АЧС. Хората не са виновни, че не знаят нищо за АЧС. Виновни сме всички ние, за това.”

Министърът отбелязва, че МЗХГ има времеви график и в момента действат няколко работни групи. Предстои промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Експертите от БАБХ са разработили три модула с чертежи на по-висока от биосигурност на личен двор, фамилна ферма и индустриална ферма. Когато е готова концепцията, ще бъдат поканени представители на БВС за обсъждане.

Становището на доц. Янко Иванов е, че епизоотията от това лято е показала всички язви на професията. 

Доц. Янко Иванов: „И по вертикала, и по хоризонтала липсва каквато и да е комуникация и субординация. Очевидно, тази система не работи. Ще я променим заедно. Порочната практика – всеки да си слага марки, ще я прекратим веднъж завинаги. Дистанционното ветеринарномедицинско обслужване трябва да се ликвидира. За голямо съжаление ерозира доверието, което има нашата професия в обществените очи. Това, което всички осъзнахме на тази среща е, че имаме проблем и го идентифицирахме. Сега трябва да режем до здраво. И то ще го направим заедно”.

Участници в срещата отбелязали, че в момента гилдията на ветеринарните лекари е разделена. Представителите на БВС подчертали, че това е единствената легитимна съсловна организация. В същото време развива дейност и Съюзът на ветеринарните лекари в България (СВЛБ).

„Първото нещо, което трябва да се направи е създаване на рамката, чрез промяна в ЗВМД и смятам, че това обединение, за което всички говорим, ще си дойде по естествен път. Без да обединим цялата професия, ние не сме в полза на т. нар. управление на риска”, коментира д-р Илиян Костов от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Участниците в срещата са се обединили около виждането, че е необходима обща стратегия и спазване на принципа „Който взема решение, той носи отговорност”.