Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) дава отговори, във връзка с новите моменти в Наредба 6, обнародвана през януари и регламентираща идентификацията на животните в селските райони.
 
 
От БАБХ обясниха, че ще се използват предлаганите на пазара идентификатори. Като единственото ново е, че ушните марки освен номер ще имат и баркод. Заедно с това ще се въведе и търбушен болус (стомашен имплант) като нов вид идентификационно средство.
 
Наредбата залага краен срок за промяна на идентификационното средство, който е до 18 юли 2019 г. След тази дата животновъдите ще имат възможността да избират между три възможности – да поставят по две ушни марки; да поставят едновременно ушна и електронна марка; да поставят две ушни марки, заедно с търбушен болус. А с началото на новата година фермерите имат възможност да избират по какъв начин техните новородени животни да бъдат маркирани. Експертите от агенцията увериха, че на този етап стопаните не следва да правят нищо ново.
 
„Стопаните не трябва да правят нищо ново – само следва да спазват досегашните си задължения (спазване на сроковете за уведомяване на ветеринарните лекари, извършване на идентификация в срок и т.н.)“, посочват от БАБХ.
 
По информация на БАБХ, „на този етап не се предвижда замяна на ушните марки с електронни такива. След влизане в сила на електронната идентификация за ЕПЖ през 2019 г., те ще се идентифицират само по новия начин. Заедно с това от агенцията обясниха, че на този етап не се работи по изменение на българското законодателство за идентификацията на животните“, допълват от агенцията.