През август 34 953 кг храни от животински и неживотински произход са насочени за унищожаване от инспекторите на дирекция „Контрол по храните” към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
 
 
Количеството е конфискувано от производствени обекти, от складове, магазини и заведения за обществено хранене. Част от иззетите храни са били неправилно съхранявани, некоректно етикетирани и с изтекъл срок на годност, а други - без здравна и идентификационна маркировка. Дирекция „Контрол по храните” също така е насочила за унищожаване 210 броя яйца и 606 литра безалкохолни напитки.
 
През август в страната са извършени общо 14 664 проверки и са издадени 1022 предписания. Съставените актове за установяване на административно нарушение  са 195. Затворените  обекти в страната с временно преустановена дейност са шест.