Заседание на Консултативния съвет по животновъдство се проведе с участие на МЗХ, БАБХ и хора от бранша. Срещата се проведе във връзка с проблемите в сектор Мляко и ситуацията в страната относно заболяването Заразен нодуларен дерматит.
 
На заседанието стана ясно, че преди издаването на заповед, стопаните, дори и с ваксинирани животни, с изграден имунитет, нямат право да ги предвижват до други стопанства, които също са преминали 30 дневния период след ваксината. 
 
Друг интересен въпрос, който се дискутира на Консултативния съвет бе това в какъв тип колбаси може да се прави месото на вече ваксинираните животни по действащото европейско законодателство. На поставения въпрос от Димитър Зоров, председател на НСГБ, отговори д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ. 
 
„Сега термично преработено трябва да е всичко. За всичко това почти сигурно е, че ще успеем, варено пушените и т.н. всички да вървят. И сега може, но не е съвсем ясно. Трябва да се слага отделен печат, да е ясно какъв е произходът. Нека тези детайли да ви ги кажа. Вие няма да можете да се подготвите, кой знае колко в бизнеса преди да сме изяснили всичко това в Европа и защото ще се чака и един срок след ваксинацията, критичен. Няма веднага да ни изчислят 28 дни, няма да стане така.“
 
Дамян Илиев увери браншът, че притесненията относно това колко трябва да бъде температурата, която е нужна за термичната обработка, няма да причини трудности на производителите.