Близо 350 килограма храни бракуваха и насочиха за унищожаване инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните. Негодната за консумация продукция е установена при проверките по официален контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществени хранене през първата седмица на този месец. Извършени са общо 2209 проверки на територията на цялата страна.

С 14,4 % по-висок добив на картофи


Най-честите нарушения, които констатираха, са некоректно етикетирани храни, пропуски в записите, свързани със системите за управление безопасността на храните, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите и други.

В резултат на установените нарушения проверяващите съставиха 47 акта и издадоха 160 предписания. Два обекта са временно преустановена дейност.