Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) не подкрепя въвеждането на таван на субсидиите над 300 хил. евро.

АЗПБ съобщи, че подкрепя първоначалния вариант за прогресивно намаление на субсидиите, а именно между 150 хил. евро и 300 хил. евро да има редукция с 5%, и с 10% намаление над 300 хил. евро. Преди намалението да се приспаднат разходите за заплати, социални осигуровки и данъци. Този вариант е изчислен в детайли от експертите на МЗХ, така че да е справедливо и обективно намалението на субсидиите по отношение на дребните, средните и едрите фермери.
[news]
От Асоциацията смятат, че първото предложение в проект на концепция за директните плащания в новата ОСП за прогресивно намаляване на субсидиите е по-балансирано за всички категории фермери, отколкото налагането на таван над 300 хил. евро.

От АЗПБ посочват още: Не можем да пренебрегнем и факта, че няма анализ от МЗХ и от НПО в аргосектора за ефекта от прилагането на тавана от 300 хил. евро, каквото е последното предложение на МЗХ.

Страната ни не бива да спъва възможността на големите зърнопроизводители да продължат да се развиват, смятат от АЗПБ. От една страна те са в конкуренция с колегите си от ЕС, а от друга от тях се очаква да диверсифицират производствата си, като инвестират в животновъдство и преработка – като маслобойни, мелници, фуражни заводи и др., и така да генерират принадена стойност. Пълното лишаване от субсидии след тавана от 300 хил. евро, е възможно да демотивира едрия агробизнес и да има отказ от обработка на площи.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!