Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ настоява Министерство на земеделието и храните, както и БАБХ, да вземат необходимите мерки за точното  диагностициране при случаите на масово измиране на крави в Югоизточна България. Организацията изложи своите доводи в писмо до министъра на земеделието и храните, Десислава Танева, зам. министъра на земеделието, Цветан Дмитров, д-р Златка Възелова - директор дирекция Животновъдство в МЗХ, проф. д-р Пламен Моллов, изпълнителен директор – Българска Агенция по безопасност на храните. 
[news]
„В Асоциация на земеделските производители в България сме изключително разтревожени от ежедневните сигнали, които получаваме  от наши членове, за измиране на крави в Югоизточна България от неизвестна болест“, пише в писмото.
 
Става въпрос за района на Болярово, Тополовград и др. Фермерите съобщават, че животни, които не са давали никакви признаци за заболяване, внезапно умират. Без изключение животновъдите обясняват, че въпреки пробите, които са давали в лабораторията в Стара Загора, от там не са получавали писмен отговор за резултатите и евентуална диагноза.
 
Експерти от АЗПБ се свързаха с доц. Иван Никифоров, ръководител Катедра „Обща и клинична патология на животните“ при Ветеринарно медицински факултет.  Той заяви, че при него са постъпили 5 трупа на животни от Болярово и района на Варна за изследване и посочи евентуална диагноза и причини за заболяването, както и ваксинация, с която в Америка се лекували животни с такова заболяване. Въпреки това, животновъдите –членове на АЗПБ не се чувстват уверени в тази диагноза и настояват такива изследвания да се направят в лицензирана лаборатория в чужбина, за да получат независимо второ мнение.
 
В писмото се обръща внимание на администрацията, че ставащото придобива епидемични размери и е заплаха за говедовъдството в Югоизточна България. От постъпилите сигнали, става ясно, че към този момент смъртността на животните вече надхвърля 10 %, а има и случай с 50 % смъртност в стадото.
 
„Настояваме да се вземат адекватни мерки от властта за установяване на причините на заболяването, точното му диагностициране и вземането на незабавни мерки за прекратяването му.“, категорични са от АЗПБ.
 
Становище на доц. Иван Никифоров, ръководител Катедра „Обща и клинична патология на животните“ при Ветеринарно-медицински факултет в Тракийски уневерситет, Стара Загора
 
За диагностика са получени 4 крави от с .Болярово и 2 крави от с.Разделна общ Белослав.
Клинично- Животни са показвали залежаване, отказ от вода и внезапна смърт.
 
Животните са с лоша охраненост . Налице е обстипация на книжката от предстомашията. Най характерни са хематомите по тънките черва с централна некроза. Направени са микробиологични изследвания и са доказани наличие на клостридии.
 
Предполагаеми диагнози са:
1.Еюнален хеморагичен Синдром
2.Клостридиум перфрингенс тип А
3.Микотоксини във фуража.
Заболяването се наблюдава в Америка като за лечение е използвана ваксина срещу ентеротоксемия при овцете.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!