Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) изпрати писмо до зам.-министрите на земеделието Явор Гечев и Бюрхан Абазов, в което се настоява за яснота относно прилагането на директните плащания от 2015 г., информират от АЗПБ.

 

От асоциацията припомнят, че именно АЗПБ предложи създаването на Работна група за обсъждане на прилагането на директните плащания в периода 2015-2020 г., а на проведена на 17 април среща от МЗХ приеха предложението. Беше даден срок до 7 май за сформирането на Работната група, в която да участват представители на браншовите организации в сферата на земеделието с отношение към представената в поканата тематика.

 

Тъй като до момента няма яснота относно сформирането на работна група и с оглед ефективното и навременно протичане на дебатите от АЗПБ настояват МЗХ да предостави публично информация по следните въпроси:

 

► Определен ли е окончателния списък на представителите от съответните браншови организации?
► Издадена ли е заповед за сформирането на Работната група?
► В какъв срок се предвижда публикуването на заповедта?
► Изготвен ли е график на заседанията на работната група?
► Коя е датата на първото заседание на работната група?
► Групирани ли са отделните теми в отделни заседания:
- „зелени” директни плащания,
- преразпределително плащане,
- СЕПП,
- обвързано с производството подпомагане- сектори (култури, животни) и проценти,
- подпомагане производството на протеинови култури-списък с култури, региони за отглеждане,
- подпомагане за райони с природни ограничения,
- схема за дребни земеделски стопани- условия, методика за изчисляване на ставката,
- схема за млади земеделски стопани,
- „активен земеделски стопанин” и обхват на „негативен списък”,
- минимални изисквания за получаване на директни плащания и граница на праг (хектари/евро),
- намаление/таван на директните плащания,
- прехвърляне на средства между Стълб 1 и Стълб 2 и др.
► Предвижда ли МЗХ предварително предоставяне на анализи, включващи ефекти от различни сценарии по отделните теми?
► В какъв срок преди отделните заседания се предвижда публикуването на анализите?

 

В писмото се посочва още: „АЗПБ отново споделя позицията си относно „зелените” компоненти на ОСП от 2015-2020, че с оглед спазване на принципа на ЕК за недопускане на двойно финансиране на практики от полза за климата и околната среда по Стълб 1 и Стълб 2 на ОСП следва да се гарантира съгласуваност на различните „зелени” дейности и мерки между двата стълба с ясно и конкретно разпределяне кои практики в кой стълб ще се прилагат.

 

АЗПБ смята за целесъобразно и отново предлага обсъждането на темата за „зелените” директни плащания да протече съвместно с екипите на МЗХ работещи по Стълб 1 и Стълб 2“. От асоциацията очакват своевременен отговор на поставените въпроси и предложения и насрочване на дата за стартиране на експертните обсъждани в най-кратки срокове.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!