През последните години австралийският птицевъден отрасъл стана свидетел на фундаментални промени – преход от традиционния модел на семейни ферми към големи корпорации, държавни и частни предприятия, т.нар. съвременни суперферми, пише meatinfo.

Птицевъдите се избавят от антибиотиците

Тази тенденция стана особено разпространена, когато компанията Baiada започна да предприема значително разширяване в щата Нов Южен Уелс. Съвсем неотдавна Baiada закри своите предприятия в щата Виктория и на в югоизточната част на Куинсленд, което засили потребността от региони с едромащабни ферми за бройлери.

Такива проекти изискват десетки милиони долари инвестиции в стратегически и централизирани центрове за птицевъдство.

Експерти от отрасъла отбелязват, че съвременните и ефективни ферми за бройлери, които използват сложни технологии и икономия на мащаба, както се очаква, ще останат една от основните тенденции в развитието на птицевъдния отрасъл в Австралия, привличайки инвестиции, гарантиращи парични потоци в селското стопанство.

Австралийската птицевъдна индустрия преживява значителна консолидация, особено като се има предвид стремежа на едрите преработватели да увеличават икономиите за сметка на мащаба във всеки аспект на веригата – от развъждането до преработката, отбелязват участници на пазара.

От една страна това стимулира големите инвестиции в сектора, но от друга дребните производители в региона губят договори.

В някои случаи собственици на неголеми ферми за бройлери се налага да затварят врати, тъй като не могат да осигурят алтернативни начини на производство, които да са достатъчно ефективни.

Пилешкото месо си остава най-популярният животински белтък за австралийските потребители. Неговият дял на пазара за месо е около 41%.

Днес всяка година световното търсене на месо възлиза на 260 млн. тона, а птиците представляват 35% или 90 млн. тона. Така тенденцията за консолидацията в птицевъдния сектор в Австралия ще продължи в същия дух.