Климатът на Австралия става все по-неблагоприятен за производството на зърно, а земеделските стопани се нуждаят от свободата да се приспособяват към променящата се среда. Това каза икономистът Петер Гудей на конференцията за зърно на IGC тази седмица, пише специализираното електронно издание iegvu.agribusinessintelligence.informa.com.
 
 
По думите му през последните 20 години в Австралия се наблюдава засушаване, придружено от високи температури, което пък рефлектира върху реколтата.
 
„Факторингът за ефектите върху климата показва, че средният 15-годишен ефект върху производителността, е отрицателен и се влошава. Всъщност това значи, че климатът става все по-неблагоприятен за отглеждането на зърно в Австралия", смята Гудей.
 
Чувствителността на земеделските стопанства към изменението на климата също се променя през последните години, сочи проучването на икономиста.
 
„През 90-те години фермите станаха по-податливи на климата, тъй като бяха използвани интензивни земеделски методи, които увеличиха добивите в годините с хубаво време, но също така увеличиха експозицията на климатичните шокове.
През последните години пропастта между мокрото и сухото време се стеснява, тъй като земеделските стопани влияят на климата със своите действия“, обясни експертът.
 
Той наблегна на факта, че въпросът с климатичните изменения в страната е изключително важен, тъй като около 70% от производството на зърно в Австралия, доминирано от пшеница и ечемик, се изнася.
 
Гудей отбеляза и тенденциите в страната за наличието на по-големи ферми, които разширяват и продължават да увеличават производителността си без консолидация, като създават двустепенен пазар. 
 
Според него австралийските производители са изправени пред предизвикателството да увеличат очакванията на потребителите както на вътрешния пазар, така и на маржовете за износ. А това е фактор, който въвежда по-високи разходи, но също така може да създаде възможности за по-високи приходи.