Съкращение във финансовите пакети за България е изключително лош сценарий, тъй като ще доведе до до изключителни затруднения към и без това недофинансирания земеделски сектор у нас. Това каза и.д. изпълнителният директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите Ася Гочева пред bloombergtv.bg. 
 
 
Предвид това, че земеделието в България изостава по конкурентоспособност спрямо държавите членки, особено спрямо по-старите страни-членки, то разчита и е силно зависимо от европейското финансиране, отбеляза Гочева и допълни: 
 
„Държавните субсидии в никакъв случай не биха могли да изместят или да заменят еврофинансирането. Съфинансирането на директните плащания за нас, като Национална асоциация на зърнопроизводителите, е абсолютно недопустимо и немислимо с оглед на това, че държавите разполагат с различни възможности. При нас тези възможности са прекалено ограничени“, каза Гочева. 
Тя припомни, че позицията на земеделското министерство у нас е същата. 
 
„Българската позиция напълно съвпадна с позицията на земеделската общност, около която се обединихме миналата година. И не бихме подкрепили по никакъв начин такова съфинансиране, защото това би генеририло допълнително изкривяване на конкурентоспособността“, обясни Гочева. 
 
Тя посочи, че данните на анализаторите сочат, че по-голямата част от директното подпомагане на практика се пренасочва за покриване на разходите за земеползване. 
 
„Конкретен пример беше представен от фондация InteliAgro, че за всеки лев директно плащане на площ, 0,72 лв. от него се насочват за покриване на ренти или за наеми на земята. Като в Североизточна България директното плащане дори не достига. Знаете, че там рентите надхвърлят 120-150 лв./дка.“, каза Гочева.