Национална асоциация на млекопреработвателите получава финансов ресурс в размер на 160 000 лв. по държавна помощ „Помощ за участие в изложения”. Това става ясно от протокол на УС на Държавен фонд Земеделие от заседание в края на миналата седмица. 
 
Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи.