14 организации се обединиха около общо становище след последното заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г., научи Агри.БГ.

Браншът не се хвана на високия СПО, пише свои предложения до министерството

Да се намали стандартният производствен обем (СПО) за малките стопанства, настояват: Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Добруджански овощарски съюз, Съюз на Дунавските овощари, Съюз на овощарите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Българска Асоциация Биопродукти, Национален съюз на градинарите в България, Национално сдружение на млеко и месо производителите, Браншова Камара на месодайното животновъдство, Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели в България, Национална асоциация на младите фермери в България, Сдружение за биологично пчеларство и Национална асоциация на картофопроизводителите.

Проект: Вдигат границите на СПО за малките стопани

Както Агри.БГ вече писа, предложението на експертите от агроведомството смути бранша. Предложеният таван за младите фермери беше в размер на 30 000 евро, а за малките стопанства - 20 000 евро, като обаче предложеното СПО и при двете направления е едно и също. 

Затова 14-те организации в сектора настояват СПО за малките стопанства да бъде намалено до 12 000 евро. Според тях трябва да се разработят специални инвестиционни интервенции, включително и за преработка за малките производители до 12 000 СПО.

От бранша настояват и за създаване на инвестиционните мерки, които да помогнат на уязвимите и приоритетни сектори да наваксат изоставането от трите програмни периода. По тези мерки те предлагат допустимите бенефициенти да бъдат кандидати с над 12 001 евро СПО. 

За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро финансовата помощ да бъде в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, дефинирани в анализа на стратегическия план - плодове, зеленчуци, животновъдство, пчеларство, млади фермери.

Вижте предложенията за финансирането по ПРСР

Едно от предложенията на организациите от приоритетните сектори е таванът за финансовата помощ за инвестиции за един проект да бъде намален от до 1 000 000 евро на 500 000 евро, за да се реализират повече проекти. А таванът за техника да бъде 250 000 евро.

Браншът настоява да се уеднаквят процентите за инвестиции по примера на подмярка 4.1, а именно - 40% + 30% = 70% грант за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителните сектори. А при кандидатите групи и организации производители той да е +20% върху 30% за приоритетните сектори. Тук подпомагането да стане 40% + 30% + допълнителните 20% за групи и организации - 90% грант. Мотивите за това увеличение са следните:

“С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата  помощ  на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още 20% над базисното за индивидуални проекти за нашите сектори”, пише в становището, изпратено до земеделския министър Десислава Танева и председателя на ТРГ и зам.-министър Вергиния Кръстева.

Освен това от бранша настояват за разработване на финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори.

Организациите са категорични, че трябва да има гарантиран бюджет за уязвимите и чувствителни сектори, както и ранкирането на проектите да бъде по сектори - предварително дискутирано и индивидуално за всеки отрасъл. 

Не на последно място, 14-те организации настояват за разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години в новия програмен период на ОСП.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg