Първият месец от тримесечната кампания по преброяването на земеделските стопанства изтече. Оказва се, че не недоверието на стопаните, а сроковете ще са проблем за кампанията, споделят анкетьори.
Най-трудно ще е в по-големите селища, където на преброител се падат не по 350, а по 450 стопанства най-малко.

 


Кнежа е едно от типичните малки български градчета, което повече прилича на голямо село. Само дето е център на община. Преброителите тук са петима.
Милка Нихризова е пенсионер, но с богат опит в земеделието - 13 години е работила в поземлената комисия в Кнежа. Затова решава, че може да участва пълноценно в кампанията по преброяването на земеделските стопанства. За първия месец от началото на преброяването вече е анкетирала 120 стопани от Кнежа. Опасява се, обаче, че дори с тези темпове на работа трудно ще успее до 30 ноември да обиколи всички стопанства, които са й зачислени. А те са 460.

- Г-жо Нихризова, как приемат хората в Кнежа преброяването? Притесняват ли се от информацията, която искате от тях?
- Хората приемат преброяването нормално. Впечатлението ми е, че в Кнежа всички са отлично осведомени за кампанията и за нейната цел, така че не срещам никакви трудности по отношение на това да получа отговори на въпросите от анкетата. Притесненията, които имам, са свързани по-скоро с много големия брой стопанства, които трябва да анкетирам за тези три месеца. Работя в землището на Кнежа, стопанствата са доста разпръснати, а имам по списък 460 стопанства. Дворовете са доста разпръснати, а и някак недобре са разпределени улиците по анкетьорите. Не е направено разпределение, да речем, по квартали, а са ни зачислени отделни улици из целия град, тоест всеки от анкетьорите обикаля навсякъде. Смятам, че това е предпоставка изпълнението на задачата да се забави.


- Колко анкетьори има в Кнежа, колко са в общината?

- В Кнежа работим петима анкетьори и всеки има по около 450 стопанства за анкетиране. В моя списък са 460 стопанства. На територията на община Кнежа работя общо деветима анкетьори и един контрольор.
От това, което наблюдавам до момента за Кнежа, се оказва, че приблизително 1/3 от стопанствата, които са в списъците, са закрити. Беше направена актуализация през пролетта, но въпреки това много често сега се оказва, че дадено стопанство е вече закрито. Причината основно е в това, че стопаните - възрастни хора, са починали, а техните наследници не са продължили отглеждането на животни. Земята пък се дава в кооперациите и така стопанствата на практика се закриват. Много малко са в Кнежа младите хора, които продължават стопанисването на земя и добитък. Сигурно има и нови стопанства, но те сега не могат да бъдат обхванати.


- Какво означава това - новите стопанства не ги ли броите?
- Броят се, но новите стопанства ще се пресмятат на по-късен етап. Може би първо ще се направят отчетите по списъците от преброяването през 2003 година и актуализацията през пролетта на тази година и след това ще се работи по новите стопанства. Както казах, всеки от преброителите има списък от стопанства, които са били броени при предишното преброяване. А и на една улица често се засичат двама преброители. Заложените в списъка стопанства всеки от анкетьорите си ги знае, но новите е трудно сега да ги отчитаме. Защото може да се окаже, че и двата преброители, които работят на дадена улица, са анкетирали едно и друго ново стопанство. Синхронът в списъците някак си липсва.


- Това не е ли уредено по някакъв начин?

- Дават готови списъци, по които да работим. Имаме в Кнежа контрольор, обърнали сме му внимание на този проблем, той го е отнесъл до агростатистиката в Плевен, но вероятно и от тях не зависи. Иначе по два пъти в седмицата се събираме анкетьорите от общината и коментираме възникнали въпроси. Отговори получаваме от Плевен, но специално за разпределението на землището няма как в движение да се променят нещата - списъците са раздадени, хората обикалят и е късно за промени. Ние не можем помежду си да разменяме улици и стопанства, защото имаме задължение да се отчитаме по дадените ни списъци.


- А какво ще се случи, ако двама анкетьори преброят едно и също ново стопанство, например - кой ще получи хонорар за преброяването?

- Имаме достатъчно голям брой стопанства, които трябва да анкетираме, така че не мисля, че ще е сериозен проблем това, че може да има някъде "презастъпване".


- Имате ли проблеми с крупните арендатори?
- Всички стопанства в Кнежа са регистрирани и това особено важи за големите - нали трябва да получат субсидии на тази база. Не сме имали проблеми засега.


- Колегите ви с вашите темпове ли работят?
- Не всички. Има млади хора, които не познават много добре целия град и за тях определено е по-трудно. Пък и те започнаха работа малко по-късно, защото в нашето землище имаше отказали се преброители и трябваше да мине процедурата за избор на нови преброители. Една от колежките ми има също преброени 100 стопанства, но има и колеги, които са преброили доста по-малко стопанства. А времето тече, един месец мина и аз определено не съм оптимист, че ще успеем да свършим до края на ноември. Ние ще направим всичко възможно да си свършим работата, но ми се струва, че ако има и на други места в страната забавяне, може би трябва да се помисли за удължаване на сроковете.