Иска ли ти се понякога да има по-добър и лесен начин да откриеш точния продукт защитата на реколтата, от който се нуждаеш в момента?
 
Целта на това независимо проучване е да се изясни какъв е предпочитаният начин за получаване на информация, свързана с грижата за сигурността на посевите и отношението към иновациите в производството.
 
Търсят се най-добрите начини, с които може да се запознаваш с всички иновации в защитата на реколтата. Включи се в изследването на адрес: https://bit.ly/2QZCH9O

Осъзнаваме колко ти е ценно времето. Ето защо се уверихме, че отговарянето на няколкото въпроса ще отнеме само 2 - 3 минути.

Знаем, че събраните правилни данни от проучването, ще спомогнат да се постигне още по-добра и качествена комуникация, която би довела до по-добри резултати в производството.

Хубаво е да се знае точно това, от което фермерите имат нужда, а и да са улеснени, когато търсят бързо решение на всеки проблем. Затова ще споделим и резултатите след приключването на изследването.
 
Анкетата е напълно анонимна. Включи се сега.

Искаме да ти благодарим за отделеното време в попълване на нашето изследване.