В следващите месеци се очаква постепенен ръст в цените на зърното, като наблюдателите откриват причина за това в калкулиране на разходите за съхранение.

Цените слабо компенсират по-ниската реколта от слънчоглед

За момента обаче цените на петте основни зърнени култури у нас са по-ниски отколкото година по-рано. Основно това важи за пшеницата и ечемика. Причината е добрата световна реколта, включително в целия Черноморски район, твърдят от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Износът на пшеница от началото на новата пазарна година е с около 11% по-слаб спрямо година по-рано. Тук фактор играе по-малкото прибрано зърно, което по оценки на САРА е около 5,7 млн. т. Износът за тази година се прогнозира да достигне 4 млн. т, а до момента е изнесено около 35% от това количество.

При рапицата търговията също протича с по-бавни темпове. Износът от началото на годината е с 20% надолу спрямо година по-рано. По данни на анализаторите износът на маслодайната култура за 2019/20 г. ще достигне около 390 хил. т.

По оценки на САРА производството на царевица за 2019/20 се очаква да достигне 3,2 млн. т. Износът за цялата пазарна година се изчислява на 1,8 млн. т, а до момента навън са изтъргувани около 0,45 млн. т.

Производството на слънчоглед за новата пазарна година се оценява на 1,7 млн. т. Износът на тази култура се предвижда да бъде около 600 хил.т, като до края на октомври са изнесени 113 хил. т.

Световни зърнени пазари: Цените за последния месец чувствително се увеличиха, като при пшеницата те са с около 11% нагоре. Това се дължи на високото търсене.

В края на октомври цената за хлебна пшеница в Черноморския район се движи около 207 долара/тон, ечемика – 185 долара/тон, фуражна пшеница – 195 долара/тон. 

Цената за царевицата от Украйна през септември е около 165 долара/тон, а тази на слънчогледово семе продължава да пада и през октомври е 320 долара/тон (-12% на годишна база). 

Възможностите за ръст в цените на зърнените и маслодайни култури на световните пазари в следващите месеци не са големи. Австралия се очаква да прибере с 10% повече пшеница след 2 месеца, докато към момента за първи път от много години насам внася зърно.