Пшеницата и царевицата са бъдещето на земеделското производство. Земеделците ще печелят все повече от тези култури. Това са прогнозите на Жечо Мурзов, търговски директор в компания, предлагаща семена и продукти за растителна защита у нас.

Борси: Цените на пшеницата поглеждат нагоре

Данните бяха изнесени на семинар със земеделски стопани от Североизточна България, който се проведе край Варна.  

За последните три години царевицата се очертава като най-стабилната и най-рентабилната култура у нас. Въпреки климатичните проблеми, изразяващи се в студове през пролетта и продължителното засушаване по време на наливане на зърно, тя е успяла да се затвърди в стопанствата на производителите.

Царевицата е най-рентабилната култура за 2019 г. За първи път от 10 години насам у нас са се отгледали рекордните 5,200 млн. декара.

По данни на Министерството на земеделието площите с царевица през 2019 г. са били с 24 % повече в сравнение с предишния стопански сезон. Увеличението се дължи както на търсенето на царевица за фураж, така и на презасяването с царевица на пропаднали посеви с други култури, най-вече рапица. 

През последните няколко години маслодайната култура се провали в определени райони на страна, като най-силно това се изрази в Добруджа. Сухите и горещи лета, последвани от липсата на дъждове през есента отказаха земеделските стопани от рапицата и тя вече почти не присъства в тяхното „портфолио”.

Статистиката от Добричка област е показателна:

През есента на 2018 г. бяха засети 189 000 дка с рапица. 60 000 дка от тях пропаднаха поради неблагоприятните климатични условия – суша и невъзможност за поникване. Това доведе до срив на интереса към тази култура. През есента на 2019 г. в Добруджа бяха засети едва 29 000 дка с маслодайната култура.

Какво ще покаже 2020 г. и дали ще оправдае доверието на малобройните стопани в рапицата, ще стане ясно на жътва.

В Добричка област обичайно площите с царевица са над 900 000 дка. Най-добре тази култура се представи през 2018 г., когато стопаните заложиха 1 млн. 014 хил. дка, от които прибраха среден добив от 816 кг/дка. Успехите обаче не се повториха през есента на миналата година.

През 2019 г. от засетите 917 836 дка бяха реколтирани 877 000 дка. Над 40 000 дка пропаднаха заради суша и неблагоприятни условия по време на вегетация. За поредно лято в Добруджа се случиха продължителни горещини без валежи от 6 до 9 месеца в определени райони. 

Кампанията по сеитба на пролетни култури предстои. Стопаните са притеснени, че липсата на сняг и зимни запаси от влага, които са от съществено значение за пролетниците, ще се отрази върху културите.