Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) отбеляза рязко увеличение в производството на краве мляко от началото на тази година.
 
 
За първите три месеца в страната са изкупени 150 хил. тона краве мляко, което  представлява 21% повече, отколкото миналата година – сочат данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
„Такива количества не са изкупувани от 2009 г. и може да очакваме до края на годината ще се достигне общо 612 хил. тона“, прогнозират анализаторите от Центъра в своя месечен бюлетин.
 
Текущите прогнози за изкупните цени на кравето мляко през 2018 г. са за 0.58 лв./кг. В летните месеци цените ще продължат да падат, но не се очаква да слязат под 0.54 лв./кг. Продължава процесът на концентрация в животновъдните стопанства, които произвеждат мляко. Средният брой млечни крави в една ферма достига 10.4 глави, а средният брой овце е 42 броя.
 
Неблагоприятна за овцевъдството тенденция се наблюдава у нас за трета поредна година. Липсва растеж в изкупните цени на овчето мляко. Средногодишната цена през миналата година е била 1.16 лв./кг, колкото е отчетена и през 2013 г.
 
„Работещите при такава цена овцевъдите трудно ще могат да останат много време на пазара“, подчертават изследователите от Центъра. Според тях, проблемът с ниските изкупни цени е в специфичните пазари, където се реализира тази продукция, като на някои от тях – особено в Близкия Изток, съществуват сериозни икономически проблеми.
 
 
В ЕС изкупеното мляко през първото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.7% спрямо същия период на предишната година. Цената в ЕС-28 продължава да намалява, като през април падна с 0.9%. По-значимо е намалението в новите страни-членки - с 1.3%.В същото време на основните пазари, като Германия, цените от началото на годината са по-високи, отколкото тези преди година.
 
Общо покачване се наблюдава при цените на млечните продукти през април в ЕС, като най-значително поскъпва маслото – със 7.6%, следвано от обезмасленото сухо мляко – с 4.5%, и пълномасленото сухо мляко – с 3,8%.
 
 
Най-големият кооператив преработвател в Нова Зеландия - Fronterra, обяви, че очаква изкупните цени на суровото мляко да се повишат, поради очакваното силно глобалното търсене на млечни мазнини, най-вече от Китай.
 
У нас МЗХГ предприе действия за прекратяване на практиката за необозначено влагане на растителни мазнини в млечните продукти. За обществено обсъждане беше проект за изменение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти от 2012 г., който забранява използването на думата „млечен“ и нейни производни в наименованието на имитиращ продукт, а на етикета ясно ще трябва да се изписва „Имитиращ продукт“.
 
Междувременно Европейската организация на преработвателите на млечни продукти (EDA) се противопостави на измененията, приети от Комисията по земеделие към Европейския парламент (COMAGRI) през май. Те са свързани с въвеждане на механизми за споделяне на формираната добавена стойност (засилена подкрепа за хоризонтални и вертикални организации на производителите) и регламентирането на програми за доброволно ограничаване на предлагането. Това се оценява като значима промяна на конкурентната регулаторна рамка за функциониране на сектора.