Предложението за разпределението на бюджета на Европейския съюз, което вчера Европейската комисия представи, вече се коментира активно на Стария континент. 
 
 
Според анализаторите от Farm Europe намаляването на парите за Общата селскостопанска политика в следващите няколко години ще срине доходите на европейските фермери с 8,15 процента. 
 
„В несигурен политически и икономически контекст и когато почти всички сектори в селското стопанство са в криза, предложението на комисията е притеснително и води до тревожни прогнози за бъдещето на хиляди ферми на Стария континент“, посочват анализаторите. 
 
Според техните изчисления доходите на европейските фермери през 2027 г. ще са средно с 8,15 процента по-ниски тези, които са в момента, но тези изчисления са на базата на сегашната ОСП и при евентуалното й запазване след 2020 г. Според Farm Europe спадът в доходите в Дания ще е с 26,4%, а в Чехия – с 13% - страни, в които директните плащания са най-големи. Анализаторите считат, че спадът за Германия и Франция ще е около 6,5%, а за Италия и Испания – около 3,5%. 
 
 
Според наблюдателите предложението на ЕК поставя под въпрос възможността на селскостопанския сектор в ЕС да посрещне повишаващите се социални очаквания. Освен това от Farm Europe са убедени, че ако предложението бъде гласувано в този му вид, предстои голямо преструктуриране на сектора и то най-вече в сектор „Мляко“ и „Растениевъдство“. 
 
В момент, в който страните-членки трябва да предприемат мерки, чрез които да компенсират свиването на европейския бюджет, повече от всякога е необходимо ЕС да изведе на едно от първите по важност места политиката си за селско стопанство, за да даде възможност на европейските фермери да са конкурентоспособни и да могат да инвестират в бизнеса си, смятат анализаторите.