Повече от 70% от продуктите с географски индикатор в ЕС, т.е. такива, които може да се произвеждат под своята марка само на определена територия, се падат на вино, сирене и месо. Поради това тази област на правото е важно за животновъдството. Особено активно своите марки привързват към територията си Франция и Италия, които през 2016 г. са заемали над 60% от пазара в ЕС, пише milknews.ru.

Ще има ли български продукт в списъка за взаимно признаване и защита на ЕС?

И двете страни имат силен млечен отрасъл и са известни в цял свят с млечните си марки.

Опитът на Италия нагледно демонстрира, че използването на продукти с географски индикатор може да увеличи износа с 57%.До такива изводи стигаме от презентацията на KPMG за продуктите с географски индикатор.