44% е делът на пшеницата от общата обработваема площ в Силистренска област през последните 3 години.

Области рекордьори по добиви от пшеница

Средният добив от зърнено-житната култура възлиза на 354 кг/дка, показват данните на Областния съюз на земеделските кооперации край Дунава. Резултатите са с 39 % по-ниски в сравнение със средните от предходната година. Най-малко жито са прибрали стопаните от община Кайнарджа – 165 кг/дка, а най-много – от община Главиница – 460 кг/дка. 

През последните години болестите по пшеницата осезателно се увеличиха. Появиха се различни видове ръжди. 

Една от причините е ползването на сортове от западен тип селекция, посочва в свой анализ Кирил Боянов, председател на ОСЗК в Силистра. 
Болестите се развиват през целият вегетационен период на пшеницата, най-често се появяват във фазата на изкласяване. Това налага многократно третиране с фунгициди и увеличаване себестойността на производството от един декар.
Засушаването в Силистренска област предизвика бързо узряване на пшеницата и посевите останаха недобре гарнирани. Това също е част от комплексните причини за ниските добиви в Силистренска област, допълва Боянов. В неговия обобщен анализ се казва още: 

Въпреки че в нашето земеделие годишно се „наливат” около 7 млрд. евро европейски средства, статистиката сочи, че у нас няма завишение на относителният дял на земеделието в БДС, който е между 3-4%, а за област Силистра - 20%.

Като икономист браншовият ръководител отчита, че въпреки високата енерговъоръженост на сектор „Земеделие”, производителността на труда е твърде ниска. 
В земите на земеделските кооперации край Дунава се сее 2 % ечемик. При слънчогледа отчетът на Кирил Боянов посочва намаление на относителния дял. В същото време земеделските кооперации в Силистренско сеят все повече царевица, делът на която нараства от 19 % през 2017 на 25 % сега. Добивите от техническата култура обаче са сравнително ниски през последните две години. През тази есен стопаните край Дунава ожънаха по 450-500 кг/дка, а преди година – средно по 680 кг/дка.