Проблемите, свързани с обработването на земеделските земи се задълбочиха в последно време. Пръв за тези потенциални „вратички“ в нормативната уредба заговори адвокат Стефан Вачев в свой анализ за Фермер.БГ
 
По думите му още при обсъждането на концепцията за промени в Закона за аренда в земеделието (ЗАЗ) е станало ясно, че ще се появят проблеми по повод отношенията, свързани с обработването на земята. 
 
„С промените се предвидиха по-строги изисквани за сключването на договорите за аренда, които на практика затрудниха арендаторите, тъй като собствеността върху земеделските земи е разпокъсана - едно парче земя може да има няколко собственици, част от които да са в чужбина, да не поддържат връзка помежду си и т.н.
 
Така за някои земи на практика се стига до положение, при което те не могат да бъдат дадени под аренда, дори и да са с известни собственици. А без сключен договор арендаторите не могат да обработват земята, тъй като нямат т.нар. „правно основание“ по смисъла на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)“, обясни адвокат Вачев. 
 
Това естествено доведе до идеята да се сключват договори за наем на земеделските земи, тъй като те също могат да бъдат вписани в службата по вписвания, но пък за тях Законът за задълженията и договорите не поставя никакви изисквания  - нито да бъдат сключвани от лица притежаващи най-малко 50% от правото на собственост, нито дори да бъдат сключвани от лица, притежаващи каквито и да било права върху имота. 
 
 
„Именно от това се възползваха и недобросъвестни лица, които, виждайки правна възможност, се възползваха от нея. Една част от тях, сдобивайки се със списъка на белите петна за миналата година, сключиха договори за наем за тези имоти, а други – още по- нагли, направо сключиха договори за наем за чужди имоти, на които собствениците са известни“, коментира специалистът и добави:
 
„Тези лица едва ли ще бъдат оставени ненаказани и в крайна сметка собствениците на земя ще могат да защитят правата си, но се получи един хаос и огромно напрежение в сектора, което не е полезно за никоя от страните – нито за арендаторите, нито за собствениците на имоти". 
 
В резултат на породилите се проблеми от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) решиха да се въведе ред и организираха работна група, която, начело със зам.-министър Вергиния Кръстева да направи нормативни промени, които да върнат баланса. 
 
Законопроектът вече е внесен в Народното събрание, а подобен е внесен и от омбудсмана Мая Манолова, която също се зае да помага в създалата се ситуация. По думите на министърът на земеделието Румен Порожанов двата законопроекта ще бъдат обединени. 
 
„С това смятаме да уредим един проблем. Имаше различни начини на третирането на този процес и те ще трябва да бъдат унифицирани, защото говорим за един и същи процес“, каза Порожанов пред Фермер.БГ. Той обясни, че чрез промените ще се изчисти ситуацията, при която  нотариусите заверяваха само подписите върху документите. 
 
 
„Гледайки съдържанието това означава, че трябва да видиш дали този, който подписва, отдава земята под наем, има право да го прави. Аз гледам на този законопроект като събиране на тези няколко закона – наем, аренда, собственост, ползване на земеделските земи и т.н. в един, така че да няма противоречие. Затова сме си сложили срок до 10-ти месец следващата година“, добави министър Порожанов. 
 
Според адвокат Вачев идеята за събирането на всички поземлени отношения в един закон е добра. 
По думите му е необходимо тази материя да бъде обобщена в един кодекс, който да внесе яснота и ред в отношенията по повод земеделските земи. 
 
„Проблемът е, че на нещата не се гледа глобално, за да се унифицира изцяло материята, а се работи на парче. Давам пример с промените в ЗАЗ - когато законодателят иска да се внесе сигурност в отношенията по повод арендата в земеделието е добре да се помисли, че арендата по своята правна същност е доста сходна с договора за наем и от тази гледна точка е необходимо да се внесат и съответните корекции по повод сключването на договорите за наем, а не да се оставят вратички и възможности за злоупотреба.
 
Защото в случая проблемът идва точно от това – не че промените са лоши или ненужни – просто не са направени всеобхватно. А иначе за всички ще е добре, когато има ясно изписани правила, инкорпорирани в един кодекс, а не разпръснати в хиляди закони. Така ще бъде по- лесно тяхното познаване и спазване от хората, занимаващи се със земеделие“, отбеляза специалистът.
 
Какво ни казахте?
Читателите на Фермер.БГ също имаха възможност да изкажат мнението си. в специалната ни анкета Как да се решат проблемите с поземлените отношения? над 140 души вече са изразили позицията си. 
 
12 процента от тях са преценили, че поземлените отношения ще се регулират по-добре и проблемите ще се изчистят, ако се нанесат промени в сега действащата нормативна уредба, без да се пише нов закон. 
 
От друга страна значителна част от отговорилите – над 87%, са посочили, че считат, че проблемите в поземлените отношения ще се решат чрез създаването на един общ и нов закон.