Анаеробното обеззаразяване на почвата (АОП) е алтернатива на химическото третиране на почвата . АОП намалява широк спектър от болести, неприятели и плевели в почвата. Това се разказва в материал на Leendert Molendjik и Johnny Visser от Изследователския институт Wageningen, Холандия, предоставен на Агри.БГ по проекта Best4Soil

Кои фермери имат право на преотстъпен данък?

Методът изисква заораване на лесно разграждащ се органичен материал в почвата, след което почвата се покрива с непромокаемо пластмасово фолио, за да се предотвра-ти притокът на кислород, което създава аеробна среда. 

Целият кислород се използва от почвените микроорганизми, докато разграждат органичния материал. За някои организми тези анаеробни състояния са смъртоносни.

Органичният материал се разгражда допълнително чрез ферментация, при което се отделят летливи мастни киселини, които са смъртоносни за много други видове почвени организми. Много полезни видове преживяват както анаеробията, така и летливите съединения, така че това не е процес на стерилизация.

Как работи? 

 

Стъпка 1: Материали и условия 

Органични материали
Важно е органичните материали да бъдат лесно разградими за почвените микроорганизми. По принцип във всеки източник на пресен растителен материал може има: 

- Свежи остатъци от предходни култури 
- Свежа трева
- Свежи покривни култури и култури за зелено торене 
- Остатъци богати на протеини

Когато отглеждането е на едно и също място, за предпочитане е органичният материал да е от растение, което не е домакин, за да се предотврати размножаването на нежелани нематоди или патогени. Материалът трябва да е свеж, така че компостиран материал, слама или утайка не са подходящи.Когато се използва външна органична материя, тя трябва да бъде без патогени /вредители и семена.

- Имате нужда от около 40 тона / ха свеж органичен материал, за да обеззаразите почвата на 40 см дълбочина.

- Колкото по на дребно е нарязан органичният материал, толкова по-добре: това улеснява колонизацията на бактериите и изчерпването на О2 става по-бързо.

Пластмасово покривно фолио
Не всяка пластмаса е подходяща за АОП, тъй като тя трябва да бъде достатъчно здрава, за да не се повреди и да не пропуска въздух. Подходяща пластмаса е практически непропускливо фолио или дебел полиетилен с дебелина от 0,20 до 0,40 мм (често се използва за силаж). Другите пластмаси обикновено не са достатъчно устойчиви.

Условия
Влажността и температурата на почвата са други важни фактори за успешното приложение на АОП:

- Микроорганизмите се нуждаят от температура на почвата по-висока от 16 ° C, за да разградят бързо органичния материал. По тази причина обеззаразяването на почвата трябва да се прилага, когато температурите са над 16 ° C. Колкото по-висока е температурата, толкова по-добре.
- Уверете се, че почвата е влажна. За най-добри резултати влажността на почвата трябва да е в полевия капацитет. Ако не, тогава е необходимо напояване за по-добър резултат. Капацитетът на полето е влагата на почвата 2 дни след като почвата е била наситена с вода (например след обилни валежи), когато всички пори с висок и среден размер вече не съдържат вода. Напояване от 20 мм/м2 ще свърши работа.

Стъпка 2: Прилагане на материала 

- АОП е възможно за повечето почви, но на пясъчните почви се представя по-добре и е по-лесен за приложение, отколкото на глинестите почви.
- Органичният материал трябва да бъде добре разпределен / заоран в горния слой на почвата от 0-20 см. или ако е необходимо до 40 см. дълбочина на почвата. - Работната дълбочина зависи от няколко фактора. Като цяло АОП става в слоя, където органичната материя е хомогенно смесена с почвата.
- В случай, че патогени заразяват цялата коренова система, е необходимо да се обработва почвата по цялата дълбочина на корените.
- Разпределете количеството материали според работната дълбочина: 40 тона / ха за 40 см работна дълбочина, до 80 тона / ха за работна дълбочина 80 см.

Стъпка 3: Състояние на почвата и покритие 

- Уверете се, че почвата е мокра, преди да я покриете. За предпочитане е почвата да се уплътни с валяк или с трактор след заораване на свежия органичен материал. Това затваря големи почвени пори и увеличава концентрацията на токсични летливи съединения в почвената атмосфера.
- Използвайте полиетиленово фолио или полиетилен с дебелина 0,15- 0,20 мм (силаж). По принцип другите покрития не са достатъчно херметични.
- Уверете се, че повърхността на почвата е равна, което предотвратява от пробиване на фолиото. Когато почвата е глинеста се препоръчва да е добре навлажнена.
- Покриването на почвата с фолио може да се извърши механично. Във видеото с практическа информация за АОП можете да видите как специална машина покрива полето с херметичното фолио.
- Предотвратете щетите от вятъра, като добавяте торби с пясък върху фолиото.
- Предотвратете щетите от животни като заградите. Уверете се, че не се виждат семена или друга привлекателна храна за птиците.
- Често проверявайте покритието за дупки и ги поправяйте възможно най-бързо, за да няма достъп на кислород.
- Прилагайте АОП за период от 6-8 седмици, при температури над 16°C.

В приложените видео материали можете да научите как да прилагате на практика този метод на обеззаразяване и какви са неговите предимства и недостатъци.