Американския посланик Марси Рийс взе участие при откриването на новата учебна година в Аграрния университет в Пловдив. По време на откриването на учебната година в специализираният университет, тя истъкна, че взаимоотношенията между България и САЩ в сферата на земеделието са много добри и обменът на студенти много се облагодетелства от това. В Аграрния университет в Пловдив започва българо-американски магистърски курс “Агробизнес и предприемачество”, по който ще се обучават 41 студенти магистри. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

 

Десетте най – добре представили се и мотивирани студенти ще участват в двуседмично обучение в университета в Мисури. Посланик Марси Рийс подчерта, че с нарастването на търсенето на храна и фуражи в целия свят сме изправени пред глобалното предизвикатество да използваме ограничени природни ресурси по – ефективно и с по – голяма осъзнатост за необходимостта да опазваме околната среда.

 

Това, според посланик Рийс, поставя нови отговорности пред аграрните учени в целия свят и създава необходимост от внедряване на новаторски подходи в аграрното образование във всяка една държава, производител на земеделска продукция.

 

Пловдив е истинската столица на арграрното образование в България – заяви ректорът на Аграрния университет проф. Димитър Греков, обръщайки се към новоприетите магистри. 260 студенти започват обучението си в 17 магистърски курса в пет направления - растениевъдство, животновъдство, екология, икономика и туризъм. Подчертавайки, че младите хора вече са направили своя професионален избор, проф. Греков заяви, че земеделието е стратегически отрасъл за бъдещото развитие на България.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!